Špeciálne nadstavby

Špeciálne nadstavby sa vyrábajú podľa špecifickýcjh potrieb zákaníka na prepravu materiálu, osôb alebo na poskytovaie určitých služieb. Snažíme sa vyhovieť všetkým potrebám zákazníkov a konečné riešenie sa konzultuje podľa potrieb zákazníka. 

Pojazdné predajne

Mnoho zákazníkov sa snaží svoje výrobky dopraviť až ku konečnému spotrebiteľovi. Mobilné predajne majú široké využitie na predaj mliečnych, mäsových, pekárenských ale aj iných výrobkov. Podľa požiadaviek zákazníka môžeme dodať vozidlo aj s vnútornou výbavou t.j. obslužné pulty, presklené vytríny, pulty s pokladňou a podobne. V každej pojazdnej predajni musí byť vyhradené miesto pre sociálne a hygienické zázemie pre obsluhu.

Prevoz imobilných pasažierov

Bezpečnosť prepravovaných osôb je v súčasnosti prvoradá a to zvlášť pre imobilných pasažierov, pre ktorých je nutné vytvoriť aj podmienky pre pohodlné vystupovanie a nastupovanie do vozidla. V prípade ak takýto pasažier je prepravovaný na invalidnom vozíku, je nutné vytvoriť miesto na ukotvenie invalidného vozíka a ochranu pasažiera pomocou bezpečnostných upínacích pásov. Na pohodlné naloženie resp. vyloženie vozíka s pasažierom slúžia nájazdové lyžiny alebo plošiny, ktoré môžu byť buď mechanické alebo elektrohydraulické.

Úprava ADR

Takéto úpravy vozidiel slúžia na prepravu nebezpečných látok, plynov, výbušnín alebo materiálov vyžadujúcich samostatné schválenie. Základom je ohňovzdorná konštrukcia lebo ohňovzdorná úprava nákladového priestoru a zamedzenie priesaku výparov do kabíny voziča. K výrobe alebo úpravám takýchto vozidiel pristupujeme po konzultácii a v úzkej spolupráci so skúšobňou vozidiel na prepravu tovaru podliehajúcim predpisom ADR.

Pojazdná dielňa

Takéto úpravy vozidiel slúžia na poskytovanie služieb alebo na zabezpečenie servisu. V ponuke máme bohatú škálu výbav a doplnkov od renomovaných výrobcov ako sú napr. BOTT, SORTIMO a podobne. K základným úpravám vozidiel patrí aj zhotovovanie podláh a bočných obkladov, ktoré slúžia na ochranu skriňových vozidiel typu furgon. Galéria obrázkov dielna xx.jpg Pohrebné vozidlo. Prevoz telesných ostatkov rieši zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z.. Vozidlo, ktoré je upravené na prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov po pozemných komunikáciách, musí byť vybavené chladiacim zariadením, ktoré musí byť schopné dlhodobo udržať ložný priestor pri teplote do 8 °C. Ložný priestor musí mať osvetlenie a musí byť vybavený úchytkami potrebnými na upevnenie rakvy alebo transportného vaku; priestor určený pre posádku musí byť oddelený od ložného priestoru utesnenou prepážkou. Taktiež musí mať steny a dno ložného priestoru ľahko umývateľné a dezinfikovateľné. 

ADR

ADR
ADR
ADR
ADR
ADR
ADR

Pohrebný voz

Pohrebný voz
Pohrebný voz
Pohrebný voz
Pohrebný voz
Pohrebný voz
Pohrebný voz

Pojazdná dielňa

Pojazdná dielňa
Pojazdná dielňa
Pojazdná dielňa
Pojazdná dielňa
Pojazdná dielňa
Pojazdná dielňa
Pojazdná dielňa
Pojazdná dielňa

Predajňa

Predajňa
Predajňa
Predajňa
Predajňa
Predajňa
Predajňa
Predajňa
Predajňa

ZŤP

ZŤP
ZŤP
ZŤP
ZŤP
ZŤP
ZŤP