Valníkové nadstavby

Valníková nadstavba je určená k dostavbe podvozkov k tomu určených a slúžia na rozvoz paletizovaných i nepaletizovaných tovarov.


Svojou konštrukciou môžu byť:

  • valníková nadstavba bez plachty typ: VN 100
  • valníková nadstavba s plachtou typ: VNP 100
  • valníková nadstavba s plachtou a dverami typ: VNP 100 TIR

U všetkých typov valníkových nadstavieb sa rozmery prispôsobujú prianiu zákazníka a jednotlivým typom podvozkov a môžu sa pohybovať v následovných medziach:

  • vonkajšia šírka nadstavby od 1 600 mm do 2 550 mm
  • vonkajšia dĺžka nadstavby od 2 200 mm do 9 500 mm
  • vnútorná výška nadstavby od 1 300 mm do 3 000 mm

Vnútorná výška sa definuje len u valníkových nadstavieb s plachtou a celková výška vozidla neprekročí 4 000 mm.

Valníkova nadstavba

Valník je nákladný automobil s nadstavbou vo forme rovnej plošiny s postrannými bočnicami. Zabráneniu nákladu v pohybe počas presunu slúžia kotviace prvky a nie bočnice. Pri manipulácii s nákladom sa dajú odklopiť a uľahčiť tak prístup techniky alebo ľudí.

Úložná plocha patrí konštrukčne k najjednoduchším typom nadstavby a umožňuje prepravu odolných a dobre balených nákladov.

Valníková nadstavba s klasickou plachtou

Valník umožňuje použiť jednoduchú konštrukciu a oplachtovaním vytvoriť priestor chránený pred poveternostnými vplyvmi. Aj napriek tomu, že sú to svojou konštrukciou ľahké nadstavby v súčasnosti je silný tlak na odľahčenie konštrukcie a tak zvýšiť užitočné zaťaženie vozidla hlavne v kategórii N1. Použitím celohliníkových konštrukcií a zasuvných bočníc sa hlavne v tejto kategórii podarilo usporiť viac ako 20% na hmotnosti nadstavby

Valníkové nadstavby so zhrňovacou plachtou

Tieto nadstavby sú určené na taký druh prepravy, keď obsluha vozidla počas nakládky a vykládky tovaru potrebuje často „odplachtovávať“ ložný priestor. Zhrňovacia konštrukcia uľahčuje manipuláciu s plachtou a tým šetrí čas a náklady pre prevádzkovateľa.


Zhrňovacia celoplachtová konštrukcia:
  • spolu so strechou sa zhrňujú aj boky. Konštrukcia môže byť doplnená o zadné dvojkrídlové dvere z ľahkých sendvičových panelov, alebo celohliníkové. Pánty a zatváracie mechanizmy dverí sú z nerezu
  • predné čelo môže byť až na plnú výšku a to hliníkové, preglejkové alebo zo sendvičového panelu.
Zhrňovacia trojstranná plachtová konštrukcia:
  • Strecha a oba boky sa posúvajú zvlášť nezávisle na sebe. Pri odhŕňaní bokov je možnosť odsunúť aj stredové stĺpiky. Konštrukcia môže byť doplnená o zadné dvojkrídlové dvere z ľahkých sendvičových panelov, alebo celohliníkové. Pánty a zatváracie mechanizmy dverí sú z nerezu. Taktiež je možnosť odhŕňať iba boky a strechu zhotoviť pevnú z ľahkého sendvičového panelu. Predné čelo môže byť až na plnú výšku a to hliníkové, preglejkové alebo zo sendvičového panelu.

Dodatočné plachtové konštrukcie

Väčšina predajcov úžitkových vozidiel má vo svojej ponuke aj hotové valníky priamo z výroby. Sú to odľahčené konštrukcie avšak bez plachtovej konštrukcie a plachty. Pre zákazníkov, ktorí potrebujú chrániť prepravovaný náklad pred poveternostnými vplyvmi alebo aj z iných dôvodov, máme v ponuke dostavbu takýchto vozidiel o dodatočné plachtové konštrukcie prípadne aj so spojlerom alebo spacou nadstavbou.

Valníkové nadstavby

Valníkové nadstavby
Valníkové nadstavby
Valníkové nadstavby
Valníkové nadstavby
Valníkové nadstavby
Valníkové nadstavby

Valníkové nadstavby - Plachta

Valníkové nadstavby - Plachta
Valníkové nadstavby - Plachta
Valníkové nadstavby - Plachta
Valníkové nadstavby - Plachta
Valníkové nadstavby - Plachta
Valníkové nadstavby - Plachta

Valníkové nadstavby - Plachta CS

Valníkové nadstavby - Plachta CS
Valníkové nadstavby - Plachta CS
Valníkové nadstavby - Plachta CS
Valníkové nadstavby - Plachta CS
Valníkové nadstavby - Plachta CS
Valníkové nadstavby - Plachta CS

Dodatočné konštrukcie

Dodatočné konštrukcie
Dodatočné konštrukcie
Dodatočné konštrukcie
Dodatočné konštrukcie
Dodatočné konštrukcie
Dodatočné konštrukcie